Mentoriai
Aktuarų ir duomenų modeliavimo padalinio vadovė
Ilona Raibikienė
LinkedIn

Miestas

Vilnius

Organizacija

If P&C Insurance AS filialas

Atsiliepimai: 0

Laisvas

Apie

Savo darbe svarbiausiu sėkmės faktorium laikau santykį su kolegomis, mažiau patyrusių darbuotojų ugdymą, nes būtent žinių, gebėjimų ar kūrybiškumo stoka mums dažniausiai sutrukdo pasiekti tikslų. Man labai įdomu dirbti su žmonėmis, smalsu girdėti jų pasaulėžiūras, džiaugiuosi prisidėjusi ir mėgstu būti šalia, kai jiems pasiseka. Šiuo metu mano komandoj 18 žmonių.
Profesinėj srity išmanau, kaip veikia aktuarinė matematika, draudimo verslas ar duomenų mokslas, analitika. Pavyko labai gerai išlaikyti egzaminus Matematikos fakultete- žinau, kaip aukštoji matematika lavina mątymą...
Patirtį ugdyme praturtino savo dviejų vaikų auginimas, entuziastingas gilinimasis į įvairias pedagikos rūšis.
Galiu padėti Tau augti asmeniškai ar pasirinktoje profesinėje srityje, padėti apsispręsti, jei abejoji ar nesi tikra(s), galiu pasidalinti savo patirtim, įžvalgom, atradimais tiek, kiek Tu tikiesi- tik nedarysiu to už tave, būsiu šalia, vesiu ir palaikysiu sunkumuose.
daugiau

If P&C Insurance AS filialas