Mentoriai
Padalinio vadovė, ES fondų investicijų valdymas (Finansiniai instrumentai)
Agnė Kazlauskaitė

Miestas

Vilnius

Organizacija

LR Finansų ministerija

Mentorystės: 2 / Atsiliepimai: 0

Laisvas
Susitikime online
Galime bendrauti:
Lietuviškai

Apie

Išsilavinimas:

VU EF Verslo ir vadybos bakalauro laipsnis
Europos studijų magistro laipsnis (Master of Arts in European Studies: European Diversity and Integration) K.U. Leuven University (Belgija) (Europos integracijos ekonomika, Europos integracijos istorija, Europos integracinės makroekonomikos ir vadybos aspektai, ES ir besivystančių šalių ekonomika, ES integracijos politikos analizė, Europos socialinė politika)

Veikla studijų metais ir laisvalaikiu:

VU EF alumni, EFSA ir VUSA alumni, studijų metais aktyviai dalyvavau EFSA ir VUSA veikloje.
Vu EF pirmo kurso studentų mentorė.
Tarptautinių ryšių koordinatorė Tarptautinės studentų organizacijos OIKOS International Vilniaus skyriuje, Vilnius (Lietuva) (Organizacijos padalinio Vilniuje ir jo veiklos atkūrimas, tarptautinio projekto „Tausojanti ekonomika ir aukštasis mokslas" Japonijos ir ES šalių jaunimo bendravimui skatinti inicijavimas)
Projektų grupės narė Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritas stalas“, Vilnius (Lietuva)
Projektų idėjų generavimas Baltijos-Amerikos partnerystės fondo (BAPP) organizuojamiems konkursams „Parama bendruomenių telkimo ir aktyvinimo projektams" ir „Parama NVO koalicijų atstovavimo projektams"
Asmeninis tinklaraštis apie maisto kultūrą, gurmaniškas maisto keliones - www.agneeats.com

Profesinė patirtis:

Projektų vadovė, VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas, Vilnius (Lietuva) (Švietimo sektoriaus projektų paraiškų rengimas ES paramai gauti)
Projektų vadybininkė, Transcom Worldwide Vilnius
Stažuotoja Europos Parlamente (ES vidaus politikos generalinis direktoratas, ES Sanglaudos ir struktūrinės politikos skyrius, Regioninės plėtros komitetas), Briuselis (Belgija)
Finansinių priemonių skyriaus vedėja LR Finansų ministerijoje
Veiklos sritys: ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje koordinavimas ekonominėse srityse: aplinkosauga ir darnus vystymasis, energijos efektyvumo didinimas (atsinaujinantys energijos ištekliai, šilumos ir elektros energija, būsto renovacija, ekologiškas transportas), smulkus ir vidutinis verslas, viešoji infrastruktūra .
Finansinių instrumentų kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje (Įvairių finansinių instrumentų (paskolos, garantijos, rizikos kapitalas) kūrimas energijos efektyvumo didinimo, green financing, SVV skatinimo, viešosios infrastruktūros plėtros, MTEP, srityse) Paskolos, garantijos, rizikos kapitalas). Europos investicijų banko paskolos Lietuvai ir JASPERS ekspertinės pagalbos koordinavimas Lietuvoje.
Lietuvos pozicijų atstovavimas Europos Komisijos, Tarybos ir kt. ES ir tarptautinėse institucijose.
Ekspertė įvairiuose tarptautiniuose Twinning projektuose (Kroatijoje, Makedonijoje).
Daugiau