Naudojimosi interneto svetaine www.idialogue.lt sąlygos Naudojimosi interneto svetaine sąlygose nustatomos susipažinimo su interneto svetaine ir jos turiniu (įskaitant tekstą, programinę įrangą, duomenų bazes, formatą, dokumentus, grafinius ir rašytinius kūrinius, taip pat kitą šioje interneto svetainėje skelbiamą medžiagą) bei naudojimosi juo sąlygos.
Naudojimosi interneto svetaine sąlygose aptariama, kaip renkami asmens duomenys ir kaip jie panaudojami.

Naudojimosi sąlygos Apsilankę šioje interneto svetainėje teisiškai įsipareigojate laikytis šių sąlygų. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir įsipareigotų jų laikytis.

Interneto svetainės operatorius
Ši interneto svetainė priklauso ir ją tvarko idialogue paslaugų ženklo valdytojas Karjeros platforma, VšĮ (buveinės adresas: Totorių g. 20-16A, LT-01121, Vilnius, Lietuva) (toliau – mes).

Atsakomybės apribojimas
Ši interneto svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinti. Nei šia interneto svetaine, nei jos turiniu nesiekiama teikti jokių profesinių konsultacijų, taip pat reklamuoti mūsų paslaugų. Mes visiškai neatsakome už bet kokius nuostolius, patiriamus vadovaujantis šioje interneto svetainėje pateikiama informacija ar kita medžiaga.   Visa galiojančių įstatymų leistina apimtimi mes neatsakome dėl pasekmių, kylančių Jums ar trečiosioms šalims susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.

Nuosavybė

Interneto svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso mums ir (arba) mūsų licencijos davėjams ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

Be mūsų tiesioginio sutikimo neturite teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

Licencija

Šiomis sąlygomis suteikiame Jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę ir leidimą susipažinti ir naudotis interneto svetaine ir jos turiniu, jei tik Jūs griežtai laikotės šių sąlygų. Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

Privatumas

Jei pateikiate savo duomenis interneto svetainėje, kartu vienareikšmiškai sutinkate, kad šiuos duomenis galime rinkti, naudoti ir atskleisti mūsų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Kitos interneto svetainės   Interneto svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ir kurias prižiūri trečiosios šalys. Mes neprivalome stebėti ar vertinti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.   Taikytina teisė ir jurisdikcija   Šioms sąlygos taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Pakeitimai

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada visiškai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kokią interneto svetainės, interneto svetainės turinio ir (arba) šių sąlygų dalį. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate nuolat peržiūrėti šias sąlygas ir susipažinti su pakeitimais.   Susisiekite su mumis   Jei norite daugiau sužinoti apie interneto svetainę ir mūsų veiklą, kreipkitės el. p. Adresu [email protected]

Privatumo politika Jei naudojatės mūsų interneto svetainėje teikiamomis mūsų paslaugomis arba pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje, Linkedin ir Facebook paskyrose, tvarko idialogue paslaugų ženklo valdytojas Karjeros platforma, VšĮ (buveinės adresas: Totorių g. 20-16A, LT-01121, Vilnius, Lietuva) (toliau – mes).

Jūsų duomenys renkami, jei pateikiami per mūsų Facebook, Linkedin paskyras, taip pat tam tikras mūsų interneto svetainėje esančias priemones, pavyzdžiui, naujienlaiškio prenumeratos priemonę ir mūsų paklausimo el. paštu priemonę. Jums pateikiant savo asmens duomenis, aiškiai matyti, ko siekiama šiomis priemonėmis. Jūsų duomenis naudosime tik nurodytais tikslais.

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame, kodėl ir iš kur juos gauname?   idialogue platformos tikslas yra kokybiška pažintis tarp dviejų suinteresuotų pusių - Mentoriaus bei Mentee. Natūralu, kad tam įvykti yra būtini kontaktai, padedantys vienai ir kitai pusei žengti pirmuosius bei visus sekančius žingsnius abipusei vertei sukurti.

Mentoriams: idialogue neturi geografinių ribų, o tam tikslui pasiekti pasitelkiamos visos įmanomos komunikaciją palengvinančios priemonės - telefonas, Skype, e-mail, Facebook Messenger. Po to, kai registruojantis Mentorius nurodo kanalus, kuriais sutinka bendrauti su Mentee, susiformavimo į porą atveju, Mentee gauna visus nurodytus duomenis sklandžiai tarpusavio komunikacijai. idialogue, savo ruožtu, Mentoriaus duomenis naudoja naujienlaiškių pasidalinimui, kurių tikslas - bendruomenės kūrimas, informavimas su platforma susijusiais klausimais ir grįžtamojo ryšio rinkimas.

Mentee: idialogue neturi geografinių ribų, o tam tikslui pasiekti pasitelkiamos pagrindinės komunikaciją palengvinančios priemonės - telefonas ir e-mail. Po to, kai registruojantis Mentee nurodo savo kontaktus, susiformavimo į porą su Mentoriumi atveju, Mentorius gauna visus nurodytus duomenis sklandžiai tarpusavio komunikacijai. idialogue, savo ruožtu, Mentee duomenis naudoja naujienlaiškių pasidalinimui, kurių tikslas - bendruomenės kūrimas, informavimas su platforma susijusiais klausimais ir grįžtamojo ryšio rinkimas.

Šie asmens duomenys saugomi iki esate mentorystės platformos narys.

Tam, kad galėtume Jums išsiųsti informacinius naujienlaiškius, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. Šie duomenys saugomi tol, kol atsisakysite informacinių naujienlaiškių.

Norėdami tvarkyti Jūsų el. paštu pateikiamas užklausas, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, dalyką ir jūsų paklausimo tekstą. Šie duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos.

Dalijimasis asmens duomenimis

Bet kokie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas mums ir veikiančioms mūsų vardu, o šios trečiosios šalys tuos duomenis gali tvarkyti. Įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

Mentoriams. Po to, kai registruojantis Mentorius nurodo kanalus, kuriais sutinka bendrauti su Mentee, susiformavimo į porą atveju, Mentee gauna visus nurodytus duomenis sklandžiai tarpusavio komunikacijai.

Mentee: Po to, kai registruojantis Mentee nurodo savo kontaktus, susiformavimo į porą su Mentoriumi atveju, Mentorius gauna visus nurodytus duomenis sklandžiai tarpusavio komunikacijai.   Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.   Kaip saugome jūsų duomenis?   Įgyvendiname atitinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

BDAR suteikiamos teisės asmenims.

Teisė susipažinti su jūsų asmens duomenimis Turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, gauti informaciją apie tai, kaip juos tvarkome, taip pat gauti šių duomenų kopiją.

Teisė reikalauti ištaisyti neteisingą informaciją apie jus Stengiamės nuolat naujinti jūsų asmens duomenis, tačiau jei pastebėjote, kad mūsų tvarkomi duomenys yra pasenę ar neteisingi, visada turite teisę reikalauti juos ištaisyti.

Teisė ištrinti (teisė būti pamirštam) Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, galite pasinaudoti šia teise, jei manote, kad mums nebereikia jūsų asmens duomenų tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje. Patvirtinę jūsų prašymą, duomenis ištrinsime, nebent jie reikalingi mūsų teisiniams (pvz., apskaitos) įsipareigojimams vykdyti. Bet kuriuo atveju, jūsų asmens duomenys bus automatiškai pašalinti iš mūsų sistemų pasibaigus jų saugojimo laikotarpiui Teisė apriboti tvarkymą Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad su jūsų asmens duomenimis neatliksime jokių veiksmų, bet ir toliau saugosime juos mūsų IT sistemose. Patvirtinę jūsų prašymą, nutrauksime duomenų apdorojimą.

Teisė nesutikti Turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą, kurią pateikiame visuose jums siunčiamuose rinkodaros pranešimuose. Taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kurį atliekame teisėtais veiklos interesais, aprašytais šioje privatumo politikoje. Gavę jūsų prašymą, atidžiai jį įvertinsime ir nutrauksime jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei jis iš tiesų yra nepagrįstas.

Teisė į duomenų perkeliamumą Turite teisę prašyti, kad persiųstume jums ar kitam asmeniui jūsų pateiktus duomenis plačiai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Ši teisė taikoma tik tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte mums sutikimo arba sutarties su jumis pagrindu. Patvirtinę jūsų prašymą, perduosime jūsų duomenis į nurodytą vietą.

Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai Tikimės, kad turėdami klausimų apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, visada su mumis susisieksite. Nepaisant to, jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis, nesilaikome duomenų apsaugos įstatymų, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Konkrečiai, galite kreiptis į šalies, kurioje gyvenate ar dirbate, priežiūros instituciją.

Jei norite šiomis teisėmis pasinaudoti, kreipkitės raštu adresu [email protected]