Mentoriai
Koučingo specialistas
Domantas Alčauskas

Mentorystės sritis

Miestas

Vilnius

Organizacija

alcauskas.lt

Mentorystės: 0 / Atsiliepimai: 0

Laisvas
Susitikime online
Galime bendrauti:
Lietuviškai

Apie

Kam koučingo sesijos skirtos?

Norintiems išsikelti tikslus ir juos pasiekti. Šios sesijos įprastai pasižymi aiškiai apibrėžtais rezultatais, kurių norima pasiekti koučingo partnerystėje per nustatytą laiko terminą. Tokių rezultatų pavyzdžiais galėtų būti pasiektas X kiekis apyvartos, numesti X kg svorio ar įkurtas verslas. Sesijos turi aiškius rėmus, t.y. dėmesys yra sutelkiamas į pateiktą užklausą ir retai įtraukiami kiti tyrinėtini aspektai, jei šie neturi tiesioginio ryšio su pateikta užklausa. Labiau vyrauja struktūra, dėmesys rezultatui ar kitų veiksmų nustatymui, taip pat direktyvus koučingas, kai koučingo treneris palaiko susitikimo struktūrą, pagal kurią dirbti buvo nuspręsta pirmose sesijose (nepaisant to, „rekontraktingas“ sesijų metu gali įvykti). Šiose sesijose dominuoja tikslų sudarymas pagal SMART metodiką, sprendimų įsivardijimas, veiksmų plano tikslui pasiekti sudarymas ir dėmesys į rezultatus.

Šios sesijos skirtos norintiems atrasti viduje esančius atsakymus, priimti sprendimus, ar praplėsti savo sąmoningumą pasirinkta tema. Šio tipo koučingo sesijos pasižymi asmens suvokimo ir dabartyje egzistuojančių alternatyvų tyrinėjimu. Įprastai rezultatai yra siejami su asmeniniais vidiniais pokyčiais. Tikslai (rezultatai) gali skambėti kaip „noriu atrasti, ką noriu daryti“, „noriu atrasti sveikos gyvensenos principus“ ar „noriu jaustis geriau“. Klientas labiau įgalinamas valdyti sesijos procesą ir nuspręsti, koks sesijos formatas jam atneštų daugiausia naudos. Į sesijas gali įsiterpti daugiau gyvenimo sričių. Sąmoningumo didinimo sesijos įprastai pasižymi tęstinumu, yra ilgalaikės (trunka keletą mėnesiu ar metus), kai svarbi koučingo proceso dalis yra laikas už sesijų ribų. Tuo metu svarbu skirti laiko savęs pažinimui ir „namų darbų“ darymui, taip pat stengtis pritaikyti įžvalgas, kurios buvo išsineštos iš sesijos. Šios sesijos pasižymi dėmesiu geresnei savijautai, auginančių įsitikinimų ugdymu, pasitikėjimo savimi didinimu ir vertybių gryninimu.

Apie mane:
Mano vizija, kad didžioji dalis Lietuvoje esančių gyventojų turi gyvenimo kryptį, kuri padeda asmeniškai gyventi gerą gyvenimą t.y. žmonės kiekvieną dieną skiria laiko savo mylimoms veikloms, aiškiai mato, kur eina ir įtraukia visas jiems svarbias gyvenimo sritis judant pasirinkta kryptimi. Mano misija yra įkvėpti žmones pasiimti gyvenimą į savo rankas ir padėti asmenims augti kryptingai.

Esu sertifikuotas koučingo specialistas (ICC), tarptautinės koučingo federacijos (ICF) bendruomenės narys, pagrinde padedu asmenis siekiant kryptingos veiklos, efektyvesnio laiko valdymo ir motyvacijos didinimo per prasmingų tikslų kėlimą ir ilgalaikio plano sudarymą. Taip pat, 2021 metais įgijau pagrindinės krypties ekonomikos ir gretutinės krypties vadybos bakalaurus (VU). Tais pačiais metais pradėjau psichologijos bakalauro studijas VU. Laisvalaikiui: bėgioju (treniruojuosi maratonui), groju pianinu, medituoju, rašau dienoraštį ir praleidžiu sekmadieniais 3-4 valandas virtuvėje gaminant maistą visai savaitei.
Daugiau

Mokamos paslaugos