Mentee lūkesčiai: tyrimo rezultatai

2020 m. australų kompanija “Art of Mentoring” tarp savo mentorystės platformos vartotojų atliko tyrimą, siekdama išsiaiškinti:

  • ko tikisi mentee
  • ką mentoriai mano norintys ir galintys pasiūlyti mentee
  • bei ką abi pusės gauna iš mentorystės

 

Buvo išanalizuota daugiau nei 1500 mentorių ir mentee atsakymų, tirta grupė atstovavo įvairiausias mentorystės programas - ką tik baigusiems studijas, tik pradėjusiems, įpusėjusiems ar jau bebaigiantiems savo karjerą – tad rezultatai atspindi skirtingo amžiaus, kartų, lyties respondentų nuomonę. Šie mentoriai ir mentee buvo skirtingų profesijų atstovai, dirbantys skirtingo tipo organizacijose.

Žvilgtelkime į mažą dalelę gautų rezultatų, atspindinčių mentee poreikius.

 

KĄ NORĖTUMĖTE, KAD JŪSŲ MENTORIUS DARYTŲ? 

Teiginys 

Moterų, pasirinkusių šį atsakymą, procentas  

Vyrų, pasirinkusių šį atsakymą, procentas  

Suprastų jus, jūsų stiprybes, individualią situaciją, kylančius sunkumus

87

77

Keltų jums iššūkius

74

78

Supažindintų jus su asmenimis, kurie galėtų padėti 

64

60

Tikėtų jumis ir padėtų patikėti sėkme 

57

39

Patartų 

52

58

Leistų ir skatintų jus būti savimi

40

49

Suvoktų, kad yra šališki ir tą suvokdami galėtų geriau įvertinti ir pamatyti jūsų situaciją 

31

32

Mokytų kaip žaisti “pagal žaidimo taisykles” 

9

23

 

Tyrimas analizuoja ir gautus duomenis pateikia skirtingais pjūviais (pagal lytį, amžių ir pan.), taip pat atskleidžia ir universalius mentorystės poreikius. Štai jie:

  • Galimybė pažvelgti į situaciją iš skirtingų perspektyvų
  • Erdvė kylančių idėjų testavimui
  • Mentoriaus patirtis, kryptingas vedimas link tikslo, patarimai
  • Pažinčių tinklo plėtimas, didesnės galimybės tinklaveikai

Sėkmės mentorystės kelionėje!

 

Sonata Kucin

Mentorystės ekspertė, EMCC akredituota programos vadovė bei mentorė, mentorystės kultūros konsultantė.

www.mentorysteskultura.lt

Prisijunk prie idialogue!

Dalintis Facebook

Sonata Kucin

Daugiau karjeros idėjų

Ar jau turi Mentorių?

Su jo pagalba kelią link sėkmės nueisi ne tik greičiau, bet ir produktyviau.
Skubėk rinktis!